Over ons

DeBeroepskeuzetest.nl is de meest uitgebreide online beroepskeuzetest beschikbaar op het internet! DeBeroepskeuzetest.nl maakt gebruik van een database van meer dan 3.000 beroepen en daarbij behorende opleidingsniveaus. Deze beroepskeuze test is dan ook een van de meest uitgebreide testen die je zult vinden op internet. Tevens bestaat de test uit 5 verschillende aandachtspunten, namelijk vragen met betrekking tot vaardigheden, (werk)waarden, activiteiten, persoonlijk gedrag en beroepen. Al deze facetten worden getoetst door middel van 60 vragen per onderdeel. Dit lijkt veel, maar op deze manier wordt een zo goed mogelijk onderbouwde rapportage gegenereerd op basis van je persoonlijkheid. Het maken van de test duurt slechts 15 minuten.

Wanneer je hier op "START DE TEST" drukt krijg je 5 vragenlijsten te zien die je stuk voor stuk moet doorlopen. Het is aan jou de taak om zo goed mogelijk aan te geven of de stelling, bewering en/of uitspraak op jou van toepassing is. Bij elke vragenlijst krijg je van te voren kort uitgelegd wat de bedoeling is en waarop de vragenlijst betrekking heeft. Het is van belang om de gegeven stellingen, beweringen en/of uitspraken goed te lezen en af te gaan op je eerste gevoel. Blijf dus niet al te lang hangen bij één van de punten. Na het invullen van de vragenlijst reken je af en ontvang je direct een uitgebreid rapport over jouw interessegebieden en de daarbij behorende beroepen.


facebook twitter linkedin betaalmethodes