De beroepskeuzetest

De beroepskeuzetest is voor iedereen die wilt kijken waar zijn of haar interesses liggen of wilt kijken of ze wel in de juiste branche werkzaam zijn. De rapportage van DeBeroepskeuzetest.nl gaat uitgebreid in op de samenstelling van je persoonlijkheid en geeft duidelijke interessegebieden aan. Daarnaast wordt er bij elk beroep een opleidingsniveau weergegeven. Je kunt dus kijken of je huidige werk aansluit op je persoonlijkheidstype. Je krijgt daarnaast een uitgebreide lijst met passende beroepen voor de opleidingsniveaus mbo, hbo en wo. Meer informatie over wat je kunt verwachten kun je zien in de voorbeeldrapportage of Klik hier om direct naar de test te gaan!

Wat houdt de RIASOC methode in?

De beroepskeuzetest op deze website maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde variant op de door Dr. J. Holland ontwikkelde RIASOC test. De RIASOC is gebaseerd op zes verschillende persoonlijkheidskenmerken, namelijk:

Al deze persoonlijkheidskenmerken komen aan bod in de beroepskeuzetest. Deze worden tevens bij elk facet van de test, namelijk vaardigheden, (werk)waarden, activiteiten, persoonlijk gedrag en beroepen, separaat behandeld. Een voorbeeld hiervan kun je in dit voorbeeldrapport zien.

De RIASOC test is een veelgebruikte test in de persoonlijkheidspsychologie. De RIASOC methode veronderstelt dat iedereen een "innerlijke aanleg" heeft voor bepaalde beroepen. Door middel van de zes verschillende persoonlijkheidskenmerken die hierboven staan beschreven, wordt jouw unieke persoonlijkheidsprofiel samengesteld. Doordat elk mens uniek is zal elke persoon een ander persoonlijkheidsprofiel genereren. De beroepskeuzetest van www.beroepskeuzetest.nl creeert op basis van de door uw gegeven antwoorden een persoonlijke drielettercode, bestaande uit de 3 van 6 persoonlijkheidstypen. Deze drielettercode bestaat uit je primaire persoonlijkheidstype, je secundaire persoonlijkheidstype en je tertiaire persoonlijkheidstype. Vanzelfsprekend is het primaire persoonlijkheidstype het type waar jij het hoogst op hebt gescoord, het secundaire is je tweede score, en het tertiaire je derde score. Aan de hand van deze drielettercode worden de specifieke beroepen uit de database opgeroepen die op jouw van toepassing zijn. Het gebruik en de uitkomst van de drielettercode worden nader gespecificeerd in de voorbeeldrapportage die hier te zien is. Klik hier om direct naar de test te gaan!

Een omschrijving van de zes persoonlijkheidskenmerken vindt je hieronder. In de persoonlijke rapportage wordt hier nader op ingegaan.

Realistisch persoonlijkheidstype (praktisch en uitvoerend);

De realistische, ook wel praktische menstype genoemd, houdt van activiteiten waarbij een hands-on mentaliteit is vereist om problemen op te lossen. Deze personen vinden het fijn om buiten te werken en zijn vaak te vinden in uitvoerende beroepen waar gewerkt wordt machines, gereedschappen en materialen.

Intellectueel persoonlijkheidstype / onderzoekend persoonlijkheidstype (onderzoekend en analyserend);

Het intellectuele persoonlijkheidstype houdt van natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen en om onderwerpen in deze gebieden te onderzoeken en analyseren. Nadenken en zaken bestuderen staan voor deze personen centraal.

Artistiek persoonlijkheidstype (creatief en artistiek);

Het artistieke persoonlijkheidstype houdt van ongestructureerde activiteiten, waarin zij zich op een vrije, onafhankelijke, creatieve en kunstzinnige manier kunnen uiten.

Sociaal persoonlijkheidstype (sociaal en dienstverlenend);

Het sociale persoonlijkheidstype houdt van sociale, dienstverlenende werkzaamheden, waarin zij met andere mensen omgaan of hen helpen. Daarnaast zijn deze personen terug te vinden in functies waarin zij anderen onderwijzen of begeleiden.

Ondernemend persoonlijkheidstype (ondernemend en overtuigend);

Het ondernemende persoonlijkheidstype houdt van beroepen waarbij andere personen overtuigd of aangestuurd moeten worden. In deze gebieden liggen dan ook hun kwaliteiten. Deze personen ambieren het bereiken van organisatorische, politieke of economische doelen.

Conventioneel persoonlijkheidstype (ordenend en beheersmatig);

Het conventionele persoonlijkheidstype houdt van beroepen waarbij precieze, systematische en geordende werkzaamheden aan de orde zijn. Deze kwaliteiten van deze personen liggen dan ook in het gebied van geordende, beheersmatige en rationele functies.

Klik hier om direct naar de test te gaan!


facebook twitter linkedin betaalmethodes